Drepturile și obligațiile Utilizatorului
 1. Obligația de a deține permis de conducere categoria B - această obligație implică condiția ca Utilizatorul să aibă vârsta de 18 ani împliniți. Locatorul nu are nicio răspundere în cazul în care Utilizatorul comunică informații sau documente nereale sau ale altor persoane.
 2. Obligația de a prezenta Cartea de identitate și permisul de conducere la momentul semnării Contractului.
 3. Obligația de a plăti Locatorului: contravaloarea chiriei Bunului, chiriei suplimentare pentru depășirea orei în restituirea bunului precum și a oricăror costuri, daune rezultate în mod direct/indirect din utilizarea Bunului sau din nerespectarea obligațiilor avute în baza Contractului cu Utilizatorul.
 4. Obligația de a folosi in condiții normale Bunul, conform instrucțiunilor Ghidului, Contractului cu Utilizatorul și Anexelor sale;
 5. Obligația de a returna Bunul, precum și echipamentul de protecție aferent, în aceeași stare de funcționalitate în care l-a primit;
 6. Utilizatorul este singurul răspunzator pentru orice avarie adusă Bunului, precum și pentru orice vătămare adusă personelor/bunurilor și va suporta conform dispozițiilor legale și contractuale plata tuturor costurilor și daunelor aferente. Utilizatorul își asumă întreaga răspundere cu privire la Bun. Utilizatorul își asumă prin prezenta toate riscurile de daune cauzate de utilizarea Bunului sau orice vatamari cauzate persoanelor/bunurilor, inclusiv în cazuri de forță majoră sau din orice altă cauză, exceptând culpa exclusiva a Locatorului sau comportamentul intenționat necorespunzător al acestuia, prin prezenta clauză Utilizatorul renunțând la orice pretenție la adresa Locatorului, în acest sens (inclusiv împotriva reprezentanților, angajaților, contractanților săi).
 7. Utilizatorul declară că a citit cu mare atenție și se obligă să respecte întocmai prevederile Anexei 1 (Regulamentul și Instrucțiuni de conducere) și Anexei 2 (regulament GDPR).
 8. Utilizatorul are orice alte obligații ce-i revin prin lege și Contractul cu Utilizatorul, în mod direct sau indirect.

Obligații și declarații speciale ale Utilizatorului
 1. Utilizatorul declară și garantează că va respecta atât regulile impuse, cât și regulile de circulație și se va asigura că nu va produce niciun fel de accident de natură să aducă vătămări altor persoane și/sau bunuri din jur.
 2. Utilizatorul declară și garantează că va folosi, respectiv va conduce Bunul cu diligența necesară, astfel încât să nu îl avarieze și să nu-i producă niciun fel de daune.
 3. Utilizatorul declară și garantează că va respecta toate regulile și va lua toate măsurile în ceea ce privește siguranța sa și a celorlalți clienți – conducători ai ATV-urilor prezenți pe traseu, urmând cu atenție instrucțiunile Ghidului.
 4. Sustragerea sau încercarea de a sustrage prin orice mod Bunul închiriat, de către Utilizator (sau pasagerul acestuia, după caz) reprezintă infracțiune în sensul legii penale și se pedepsește corespunzător. Utilizatorul are cunoștință de faptul că Bunul este evaluat la suma de minimum 31.000 (treizecisiunudemii) LEI.

Proprietarul/Locatorul este exonerat de orice răspundere în ceea ce privește dispozițiile mai susmenționate, respectiv vătămarile suferite de Utilizator ori de persoanele care îl insoțesc, cauzate de manevrarea vehiculului sau de orice alt factor, Utilizatorul având cunoștința și acceptând expres aceasta. De asemenea, Locatorul nu răspunde pentru pierderea sau deteriorarea obiectelor personale lăsate nesupravegheate în interiorul sau pe vehiculul închiriat.


Reguli utilizare ATV
 1. Pentru a conduce ATV-ul este necesar să deții permis de conducere categoria B.
 2. ATV-urile se conduc diferit față de alte vehicule, cum ar fi motocicletele sau mașinile. Instruirea și practica corectă sunt foarte importante. ATV-urile pot fi foarte periculoase dacă sunt exploatate în condiții extreme sau de persoane neinstruite.
 3. Pentru siguranța dvs., vă recomandăm să purtați întotdeauna o cască conformă, bluză cu mâneci lungi, pantaloni lungi, încălțăminte potrivită și mănuși.
 4. Nu conduceți niciodată sub influența alcoolului sau a drogurilor. Nu transportați niciodată un pasager sub influența alcoolului sau a drogurilor.
 5. Nu conduceți cu mai mult de un pasager. ATV-ul este conceput pentru numai două persoane.
 6. Conducerea ATV-urilor poate fi o formă plăcută de recreere în aer liber atunci când este făcută corect, este important să urmați instrucțiunile și avertismentele GHIDULUI pe care trebuie să îl însoțiți.
 7. Vă recomandăm să urmăriți cu atenție instruirea și pregătirea efectuată înainte de începerea traseului de către GHID (cereți întotdeauna sa vi se explice ceea ce nu ați înțeles). Nerespectarea acestora va duce la oprirea imediată a tuturor ATV-urilor! Dupa ce GHIDUL reamintește din nou tuturor conducătorilor, pentru o ultimă oară, că nerespectarea cu atenție a sfaturilor sale pot duce la accidente și daune personale sau materiale, va continua traseul propus în condiții de siguranță. GHIDUL are dreptul de a stopa ATV-ul și de a interzice Utilizatorului utilizarea acestuia, în cazul în care observă un comportament necorespunzator al Utilizatorului sau pasagerului acestuia.
 8. Condusul ATV-ului recomandă să purtați îmbrăcăminte de protecție. Deși protecția completă nu este posibilă, știind ce să purtați și cum să purtați vă poate face să vă simțiți mai confortabil atunci când mergeți în plimbare și să reduceți șansa de accidentare. Nu conduceți niciodată un ATV sau să călătoriți ca pasager fără minim cască de protecție, pantaloni lungi, bluză cu mânecă lungă. Echipamentul offroad vă va ajuta și proteja împotriva durerii, oboselii sau a frigului, vă va asigura protecție în caz de accident. Este important să vă protejați pielea de zgârieturi și ochii de orice contact cu corpuri străine. Casca de protecție, o bluză cu mâneci lungi, pantaloni lungi și ghetele peste gleznă sunt cerințe minime pentru protecția conducătorului.
 9. În timpul conducerii, țineți întotdeauna ambele mâini pe ghidon și ambele picioare pe suporturile pentru picioare ale ATV-ului. Îndepărtarea chiar a unei mâini sau a unui picior poate reduce capacitatea de a controla ATV-ul sau vă poate determina să vă pierdeți echilibrul și să cădeți.
 10. Atunci când aveți un pasager riscul accidentării este mărit, conduceți cu o viteză redusă întotdeauna, pentru o deplasare în siguranță. Aplicați frâna corespunzător, evitați frânarea excesivă în timp ce virați. Aplicați ușor frânele pe suprafețele alunecoase. Întotdeauna viteza corespunzătoare pentru urcări abrupte sau la coborârea unui deal, urcarea dealurilor sau coborârea acestora în mod necorespunzător poate provoca pierderea controlului sau poate cauza răsturnarea ATV-ului, urmăriți si respectați întotdeauna sfatul GHIDULUI.
 11. Întotdeauna păstrați o distanță între ATV-uri ce vă permite oprirea în siguranță; așteptați de fiecare dată ca ATV-ul dinaintea dumneavoastră să își termine urcarea sau coborârea unei pante abrupte, după care puteți înainta. ASIGURAȚI-VĂ de fiecare dată când stationați sau înainte de a coborî de pe ATV că motorul este oprit; la oprirea în coloană a mai multor ATV-uri pericolul accidentării este foarte mare dacă nu se respectă aceste recomandări.
 12. Manevra de întoarcere cât și virajele maxime se fac cu viteză foarte redusă, pentru a evita o eventuală răsturnare; dacă observați că ATV-ul dumneavoastră începe să se încline, închinați-vă corpul spre interiorul virajului, reducând treptat accelerația și lărgind, dacă este posibil.
 13. Când vă apropiați de un pericol/obstacol, nu vă blocați, reduceți viteza sau chiar opriți, cu mult timp în avans, evitând accidentările, așteptați ajutorul și instrucțiunile GHIDULUI.

Litigii. Dispoziții finale
 1. Litigiile izvorâte din încheierea, executarea, modificarea, încetarea și interpretarea clauzelor Contractului se rezolvă pe cale amiabilă sau de către instanțele judecătorești competente de la sediul Locatorului.
 2. Contractul se completează cu prevederile legale în vigoare și reprezintă voința părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui. În cazul în care părțile își încalcă obligațiile, neexercitarea de partea care suferă vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea întocmai sau prin echivalent bănesc a obligației respective, nu înseamnă că ea a renunțat la acest drept al său.
Experiențe memorabile, distracție și adrenalină la bordul ATV-ului
Alege un pachet!